Vietnam Hồ Chí Minh

Lịch trình cẩm nang (Lịch trình dành riêng cho CT Group)

0.0 (0 đánh giá)
Được tạo bởi

OnTripquest

 

Quãng đường

10.0 km

Địa điểm

10

Thời gian

10 phút

Thời gian hoạt động

7:00 AM - 7:00 PM

Điểm xuất phát

Điểm tập trung: Starbucks mặt Trương Định