OnTripquest biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy OnTripquest cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của người dùng.

OnTripquest sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của OnTripquest, mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu người dùng.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức OnTripquest thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi người dùng sử dụng dịch vụ hay sản phẩm của OnTripquest. Việc người dùng truy cập, sử dụng dịch vụ của OnTripquest được hiểu là người dùng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính sách.

1.    Thông tin OnTripquest thu thập

"Thông tin cá nhân" có thể được hiểu là dữ liệu, cho dù là đúng hoặc không đúng, về một cá nhân có thể được nhận dạng từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu và các thông tin khác mà OnTripquest có được hoặc có quyền truy cập. Nói cách khác là thông tin về người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, email, thông tin đăng nhập, thông tin công ty (tùy chọn trong việc xuất hóa đơn), thông tin liên quan đến việc đặt dịch vụ hay sản phẩm.

OnTripquest cũng có thể yêu cầu người dùng cung cấp thông tin về sở thích du lịch, và phản hồi về những trải nghiệm du lịch của người dùng thông qua việc đặt dịch vụ hay sản phẩm của người dùng trên trang web và ứng dụng di động OnTripquest.

OnTripquest cũng thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân (thông tin không thể sử dụng để nhận dạng người dùng), bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, dữ liệu về vị trí địa lý, loại hệ điều hành, ưu tiên tìm kiếm, cũng như dữ liệu liên quan đến việc sử dụng Internet nói chung.

OnTripquest sử dụng Cookies hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của người dùng khi truy cập và sử dụng tính năng của OnTripquest,... để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả thời gian trực tuyến của người dùng.

Khi người dùng đặt dịch vụ hoặc sản phẩm cùng các người dùng khác và cung cấp thông tin của những người đó cho OnTripquest theo yêu cầu của việc đặt dịch vụ hoặc sản phẩm, hoặc người dùng đang đặt dịch vụ hoặc sản phẩm giúp người khác, người dùng cần có trách nhiệm đảm bảo rằng những người đó cũng nhận biết việc người dùng đang làm, đồng thời hiểu rõ và đồng ý với cách OnTripquest sử dụng những thông tin này (theo như miêu tả trong Chính sách Bảo mật này).

Việc cung cấp Thông tin cá nhân của người dùng là hoàn toàn tự nguyện.

2.    Mục đích và phạm vi thu thập Thông tin cá nhân

OnTripquest sử dụng Thông tin ghi nhận từ trang web và ứng dụng di động OnTripquest để:

-    Cung cấp cho người dùng các dịch vụ hoặc sản phẩm được yêu cầu như thực hiện và xác nhận thanh toán, liên hệ với người dùng qua tin nhắn hoặc điện thoại để hỗ trợ dịch vụ, thực hiện các yêu cầu đặc biệt của người dùng, hoàn hủy, tặng thưởng;

-    Gửi cho người dùng email tiếp thị về sản phẩm và dịch vụ có thể liên quan đến người dùng (Xin lưu ý rằng người dùng sẽ có quyền lựa chọn không nhận các thư điện tử này trong bất kỳ thư điện tử nào mà OnTripquest gửi.);

-    Thực hiện khảo sát, cung cấp cho người dùng thông tin về các dịch vụ của OnTripquest.

-    Duy trì và cải thiện trang web và ứng dụng di động OnTripquest, cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và để đào tạo nội bộ;

-    Bảo vệ an toàn cho người dùng và trang web và ứng dụng di động OnTripquest;

-    Thực hiện quyền lợi hoặc nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm cả việc hồi đáp cho những đòi hỏi và yêu cầu pháp lý;

-    Thực thi Điều khoản sử dụng của OnTripquest;

-    Và các mục đích khác được thông báo cho người dùng tại thời điểm thu thập.

3.    Thời gian lưu trữ Thông tin

OnTripquest có thể giữ lại một số Thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của người dùng trong hồ sơ lưu trữ của OnTripquest, bao gồm các thông tin để phục vụ cho mục đích phân tích cũng như đảm bảo sự toàn vẹn trong lưu trữ hồ sơ. Thời gian OnTripquest lưu giữ Thông tin của người dùng phụ thuộc vào mục đích thu thập và sử dụng Thông tin của OnTripquest.

OnTripquest sẽ không giữ lại Thông tin cá nhân của người dùng lâu hơn mức cần thiết cho các mục đích kinh doanh của OnTripquest hay cho các yêu cầu pháp lý. OnTripquest có thể giữ lại một số thông tin trong một khoảng thời gian sau khi người dùng đã đóng tài khoản của người dùng trên Trang thông tin điện tử của OnTripquest trong trường hợp điều này là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của OnTripquest và để thực thi, biện hộ hay thiết lập các quyền hợp pháp.

4.    Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ hoặc có thể được OnTripquest chia sẻ cho các đối tác liên kết của OnTripquest nhằm mục đích cung cấp dịch vụ hay sản phẩm cho người dùng.

Dịch vụ của bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn ở dịch vụ máy chủ, phân tích dữ liệu, xử lý các giao dịch thẻ tín dụng, và cung cấp dịch vụ.

OnTripquest cũng có thể chia sẻ thông tin của người dùng trong các trường hợp mà OnTripquest tin rằng việc tiết lộ đó là cần thiết theo toàn quyền quyết định của mình trong bất kỳ tình huống nào khác được sự cho phép của pháp luật:

-    Để đưa ra và phản biện chống lại bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào;

-    Để thực hiện lệnh của Tòa án, đúng theo thủ tục pháp lý, các yêu cầu hợp pháp, các lệnh hoặc yêu cầu tương đương của các tổ chức thực thi pháp luật hoặc các cơ quan có thẩm quyền;

-    Để điều tra, ngăn chặn hoặc thực hiện hành động đối với các hoạt động phi pháp hoặc bị nghi ngờ là phi pháp; để bảo vệ và biện hộ cho các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của OnTripquest, người dùng của OnTripquest hoặc các đối tượng khác; và có liên quan đến Điều khoản Sử dụng và các thỏa thuận khác của OnTripquest;

-    Hoặc để thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện áp dụng đối với các sản phẩm và dịch vụ của OnTripquest;

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân  

CÔNG TY TNHH ONTRIPQUEST

Địa chỉ: 107/15 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

Email: hello@ontripquest.com

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu OnTripquest thực hiện việc này. 

Người dùng có thể liên hệ OnTripquest qua email: hello@ontripquest.com.

7.    Yêu cầu xoá dữ liệu người dùng

Người dùng có thể chủ động xóa dữ liệu của mình trong hệ thống OnTripquest thông qua các bước như sau:

  1. Truy cập tới trang Yêu cầu xóa tài khoản.

  2. Nhập thông tin email và mật khẩu tài khoản OnTripquest đã đăng ký.

  3. Chọn gửi yêu cầu.

  4. OnTripquest sẽ gửi cho người dùng một email xác nhận xóa dữ liệu.

  5. Dữ liệu của người dùng sẽ được xóa khỏi hệ thống sau khi người dùng truy cập vào đường dẫn xác nhận trong email.


Nếu người dùng đăng nhập bằng tài khoản Facebook, sau đó muốn xóa các dữ liệu trên nền tảng OnTripquest, người dùng có thể thực hiện các bước như sau:

  1. Vào mục Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook. Nhấp vào “Cài đặt”.

  2. Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và người dùng sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà người dùng đã liên kết với Facebook của mình.

  3. Tìm kiếm và nhấp vào “OnTripquest” trong thanh tìm kiếm.

  4. Kéo xuống và nhấp vào “Xóa”.

  5. Bằng cách này, người dùng đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.

8.    Liên kết đến các bên thứ ba

Trang web và ứng dụng di động của OnTripquest có thể chứa các liên kết đến các trang web và ứng dụng di động hữu dụng khác. Khi người dùng đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web và ứng dụng di động của OnTripquest, người dùng nên lưu ý rằng OnTripquest không có bất kỳ quyền kiểm soát nào với các trang web và ứng dụng di động đó. Xin lưu ý rằng OnTripquest không chịu trách nhiệm về việc thực hiện các Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của những trang web và ứng dụng di động đó và khuyến cáo người dùng nên đọc các quy định về quyền riêng tư của mỗi trang web hay ứng dụng di động khi người dùng truy cập.

9. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng 

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, người dùng gửi khiếu nại đến email hello@ontripquest.com để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho OnTripquest. 

OnTripquest có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân người dùng là 15 ngày.  

10.    Chấp thuận và rút lại Chấp thuận:

Như đã nêu ở trên, bằng cách truy cập và sử dụng trang web và ứng dụng di động OnTripquest, hoặc bằng cách đăng ký hay sử dụng các dịch vụ hoặc sản phẩm trên trang web và ứng dụng di động OnTripquest, người dùng chấp thuận cho OnTripquest và/hoặc các đối tác của OnTripquest thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông tin cá nhân của người dùng được đề cập ở trên cho các mục đích như đã mô tả ở trên.

Người dùng có thể rút lại sự chấp thuận của mình đối với việc cho OnTripquest thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của người dùng bất cứ lúc nào, bằng cách gửi cho OnTripquest yêu cầu hoặc thông báo hợp lý đến địa chỉ email hello@ontripquest.com. OnTripquest sẽ ngừng thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của người dùng khi được thông báo, trừ trường hợp pháp luật yêu cầu hoặc nếu OnTripquest có hoạt động kinh doanh hợp pháp hoặc cho các mục đích hợp pháp để duy trì Thông tin cá nhân của người dùng. Lưu ý rằng khi người dùng không còn sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin cá nhân của người dùng, OnTripquest không thể tiếp tục cung cấp cho người dùng các dịch vụ hoặc sản phẩm của OnTripquest và người dùng đồng ý rằng OnTripquest sẽ không chịu trách nhiệm với người dùng về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc chấm dứt các dịch vụ hoặc sản phẩm này.

11.    Miễn trừ Trách nhiệm

OnTripquest là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam và Chính sách Bảo mật này đã được soạn thảo phù hợp với pháp luật của Việt Nam. OnTripquest không tuyên bố hoặc bảo đảm rằng Chính sách Bảo mật này là phù hợp với pháp luật về quyền riêng tư của bất cứ khu vực hoặc quốc gia khác, và do vậy người dùng không được giải thích Chính sách Bảo mật theo quy định pháp luật của các khu vực khác như vậy.

Đồng thời, trang web và ứng dụng di động OnTripquest cho phép người dùng tạo một tài khoản người dùng bằng việc đăng ký thành viên, dựa trên các dữ liệu người dùng cung cấp. Bằng cách cung cấp các dữ liệu, đăng ký và tạo tài khoản, người dùng phải đảm bảo rằng:

-    Thông tin về người dùng là đúng và chính xác, hiện thời và đầy đủ theo yêu cầu trong mẫu đăng ký trên OnTripquest;

    Và: Người dùng sẽ cập nhật dữ liệu đăng ký này để bảo đảm thông tin đăng ký đúng, chính xác và đầy đủ.

Người dùng đồng ý rằng OnTripquest không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại mà OnTripquest, người dùng hay bất kỳ bên thứ ba nào phải gánh chịu trong trường hợp sự tổn thất hoặc thiệt hại đó là do thông tin không chính xác hoặc không đầy đủ mà người dùng cung cấp. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được một Mật khẩu và thông tin nhận dạng người dùng bao gồm “Tên đăng nhập” và “Email". Người dùng sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của Mật khẩu, Tên đăng nhập và Email cũng như chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động liên quan đến Tên đăng nhập hoặc Mật khẩu hoặc Email của mình. Người dùng chỉ có thể sử dụng một Tên đăng nhập, một Email và một Mật khẩu tại một thời điểm. Mật khẩu của người dùng bị hạn chế nghiêm ngặt chỉ cho việc sử dụng cá nhân của chính người dùng, và người dùng phải có trách nhiệm giữ Mật khẩu hoàn toàn bí mật. Khi người dùng phát hiện hoặc nghi ngờ có sự sử dụng trái phép Mật khẩu hoặc có hành vi xâm phạm tài khoản của mình thì phải báo ngay cho OnTripquest để kịp thời xử lý, ngăn chặn.

Người dùng đồng ý rằng OnTripquest sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà OnTripquest, người dùng hoặc các bên thứ ba phải gánh chịu phát sinh từ việc người dùng không tuân thủ các điều khoản này.

12.    Thứ tự ưu tiên giữa Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật

Nếu người dùng đã đồng ý với Điều khoản Sử dụng của OnTripquest, trong trường hợp có sự không thống nhất giữa các Điều khoản và Chính sách Bảo mật này, Điều khoản Sử dụng của OnTripquest sẽ được ưu tiên áp dụng.

13.    Thông tin liên hệ

Mọi trường hợp cần hỗ trợ, đóng góp ý kiến, khiếu nại, vui lòng gửi thông tin về OnTripquest qua địa chỉ email hello@ontripquest.com.

Trân trọng cảm ơn.