Tôi có thể thay đổi hoặc hủy booking của mình không?

Điều này phụ thuộc vào tình trạng của booking và loại quest.

Dưới đây là những điểm nổi bật:

- Nếu bạn đã mua quest không kèm vé tham quan hoặc trải nghiệm ẩm thực và chưa bắt đầu quest, bạn có thể huỷ booking trong vòng 15 ngày sau khi mua.

- Nếu bạn đã mua quest có vé tham quan hoặc trải nghiệm ẩm thực, bạn có thể hủy trong trường hợp vé của bạn chưa được tạo trong ứng dụng và các đối tác cung cấp trải nghiệm ẩm thực chấp nhận yêu cầu huỷ. Ứng dụng OnTripquest có hiển thị các thông tin trạng thái của các vé tham quan và trải nghiệm ẩm thực.

- Nếu bạn đã mua quest không kèm vé tham quan hoặc trải nghiệm ẩm thực và muốn đi vào một ngày khác, bạn không cần liên hệ với chúng tôi. Bạn có thể bắt đầu chơi quest bất cứ lúc nào bạn muốn.

- Nếu bạn đã mua quest có vé tham quan hoặc trải nghiệm ẩm thực và muốn thay đổi ngày đi, việc thay đổi ngày sẽ được xử lý theo từng trường hợp.

Để hủy hoặc thay đổi booking của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào thuận tiện được nêu bên dưới.


Làm cách nào để nhận được tiền hoàn lại?

Bạn có thể yêu cầu hoàn lại tiền nếu bạn thông báo cho chúng tôi trong vòng 15 ngày sau khi mua và bạn vẫn chưa bắt đầu quest; hoặc nếu bạn không thể chơi quest do các vấn đề kỹ thuật.

- Nếu bạn hủy trong vòng 15 ngày sau khi thanh toán: Chúng tôi sẽ tính một khoản phí hủy nhỏ là 10.000 VND cho mỗi booking.

- Nếu bạn không thể chơi quest do sự cố kỹ thuật: Không tính phí huỷ. Bạn sẽ nhận được một khoản hoàn trả đầy đủ.

OnTripquest sẽ hoàn tiền vào tài khoản mà bạn đã sử dụng để thanh toán. Thời hạn hoàn tiền sau khi chúng tôi đã tiến hành thủ tục hoàn tiền sẽ tuân theo chính sách của từng cổng thanh toán khác nhau, thông thường là từ 3-7 ngày làm việc.

Để yêu cầu hoàn tiền, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo bất kỳ cách nào thuận tiện được nêu bên dưới.


Thông tin liên hệ với OnTripquest

Để yêu cầu thay đổi, hủy bỏ và hoàn tiền, bạn vui lòng liên hệ với kênh hỗ trợ của chúng tôi bằng cách sử dụng:

- Chat có sẵn trong ứng dụng hoặc web.

- Truy cập Hồ sơ -> Trung tâm trợ giúp.

- Hoặc gửi email đến hello@ontripquest.com.

Chúng tôi sẽ tiến hành xử lý yêu cầu hoàn huỷ của bạn trong vòng 48 giờ.


Cảm ơn bạn!