5.0 (24 reviews)
Real quest photo
Real quest photo
Quest created by OnTripquest
creator avatar

Introduction

Distance

1.3 km

Places

1

Duration

120 mins

Available time

1:00 AM - 6:00 PM

150.000 đ per guest
Quantity
Total payment
0
Quest experience
quest experience steps
Starting point
Reviews
5.0
24 reviews
user avatar
Hoa Nguyen

Trò chơi rất lôi cuốn và cho nhiều kiến thức thú vị về Đạo Cao Đài.

5 months ago
user avatar
Trần quốc

nếu dẫn vào hình đồ bát quái của bá huê viên nữa là tuyệt vời. nơi có nghìn hoa đua nở và cảnh đẹp thiên nhiên cũng các bí mật chưa ai biết

12 months ago
user avatar
Quốc Tín

12 months ago
user avatar
Lê Điền

1 year ago
user avatar
Nguyễn Nhựt Hào

Rất Vui 🥰

1 year ago
Leaderboard
1
user avatar
Hoàng Long
590 XP
2
user avatar
Mai Ly Nguyen
590 XP
3
user avatar
Thu Mãi
550 XP
4
user avatar
Nguyễn Thị Mỹ Duyên
550 XP
5
user avatar
Pi Pi
550 XP
Cancel policy
Can cancel within 15 days
Show more
You may also like