4.9 (24 reviews)
Real quest photo
Real quest photo
Real quest photo
Quest created by OnTripquest
creator avatar

Introduction

Distance

12.0 km

Places

6

Duration

360 mins

Available time

9:00 AM - 3:00 PM

999.999 đ per guest
Quantity
Total payment
0
Quest experience
quest experience steps
Starting point
Reviews
4.9
24 reviews
user avatar
Phan Việt Hưng

ok

12 months ago
user avatar
Bui Quang Khai

hoạt động vui nhộn , rất hữu ích, chuyến đi tạo cho tinh thần đội nhóm và thông điệp tích cực truyền tải đến người dân

12 months ago
user avatar
Hoàng Việt ME

Tuyệt vời

12 months ago
user avatar
Hạnh

nhiều trải nghiệm mới

12 months ago
user avatar
Đức Cường

12 months ago
Leaderboard
1
user avatar
Hang Ly
3630 XP
2
user avatar
Nguyễn Nghĩa Sơn
3590 XP
3
user avatar
Tuyết Nhi
2970 XP
4
user avatar
Đoàn
310 XP
5
user avatar
Phi Em
310 XP
Cancel policy
Can cancel within 15 days
Show more