4.9 (24 reviews)
Real quest photo
Real quest photo
Real quest photo
Quest created by OnTripquest
creator avatar

Introduction

Distance

12.0 km

Places

6

Duration

360 mins

Available time

9:00 AM - 3:00 PM

999.999 đ per guest
Quantity
Total payment
0
Quest experience
quest experience steps
Starting point
Reviews
4.9
24 reviews
user avatar
Phan Việt Hưng

ok

almost 2 years ago
user avatar
Bui Quang Khai

hoạt động vui nhộn , rất hữu ích, chuyến đi tạo cho tinh thần đội nhóm và thông điệp tích cực truyền tải đến người dân

almost 2 years ago
user avatar
Hoàng Việt ME

Tuyệt vời

almost 2 years ago
user avatar
Hạnh

nhiều trải nghiệm mới

almost 2 years ago
user avatar
Đức Cường

almost 2 years ago
Leaderboard
1
user avatar
Hang Ly
3630 XP
2
user avatar
Nguyễn Nghĩa Sơn
3590 XP
3
user avatar
Tuyết Nhi
2970 XP
4
user avatar
Đoàn
310 XP
5
user avatar
Phi Em
310 XP
Cancel policy
Can cancel within 15 days
Show more